ประกาศห้องสอบผ่าน Website
 
 
You are here: Home ข่าวประกาศ ประกาศห้องสอบผ่าน Website
 
 

ประกาศห้องสอบผ่าน Website

รียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบ Exit Exam ออนไลน์

ประกาศห้องสอบผ่าน Website  วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ วันที่ เวลา
สถานที่สอบได้ที่  http://exitexam.utcc.ac.th/register/student/index.php

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนสอบในรอบนี้ ขอให้ติดตามการจัดสอบรอบถัดไปได้ที่
http://exitexam.utcc.ac.th/ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปาริชาต  โทร https://www.viagrapascherfr.com/histoire-drole-sur-le-viagra/ 02-697-6344  หรือคุณ ประภัสสร โทร. 02-697-6897 
ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย