การตรวรจสอบผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้
 
 
You are here: Home ข่าวประกาศ การตรวรจสอบผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้
 
 

การตรวรจสอบผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้

DSC 7617

                        นักศึกษาสามารถเช็คผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ที่ระบบบริการการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล                           

                                        www.buy-trusted-tablets.com                      S  (Satisfactory)      = ผ่านการประเมิน
                                                           
  U
(Unsatisfactory)
  = ไม่ผ่านการประเมิน