ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ (3)
 
 
You are here: Home ข่าวประกาศ ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ (3)
 
 

ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ (3)

DSC 7617

นักศึกษาที่ได้สอบวัดมาตรฐานความรู้ ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 5 -10 ม.ค. 58  สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

                                                                        *ค่าการประเมิน

                                                             S (Satisfactory)   http://www.achaten-suisse.com/    = ผ่านการประเมิน
                                                           
  U
(Unsatisfactory)
  = ไม่ผ่านการประเมิน